fbpx

#26 The Noble Purpose in life: Olivier Onghena – ’t Hooft over zijn persoonlijk Purpose en Purpose in leiderschap (Deel 2)

Olivier Onghena, een kidnapping in Columbia bracht een knoert van een persoonlijke en professionele transformatie. Het werd een waar kantelmoment in zijn leven. Na een lange revalidatie en diepe introspectie besloot hij zijn leven te wijden aan het inspireren van leiders wereldwijd om de wereld net dat stukje beter en warmer te maken.

Hij is Noble Purpose ondernemer en oprichter van o.m. GINPI, het Global Inspiration & Noble Purpose Institute. Tot slot is hij auteur van ‘Het Noble Purpose Boek’.

Deel 2: Waarom Purpose belangrijk is in leiderschap.

Je werkt met High Impact leaders wereldwijd. Hoe ga je te werk?

Het grootste deel van mijn werk is mannen en vrouwen die al dan niet grote impact hebben naar de verdieping brengen en hen verbinden met hun maatschappelijke relevantie. Bv als CEO’s belangrijke bedragen willen investeren. Dan is de vraag wat wil je bereiken, wat is jouw doel? Aan de oppervlakte gaat het dan over misschien meer rendement, meer geld, meer macht of minder macht.

Maar at the end of the day: wat betekent meer of minder macht voor jou?

Wat wil je daarmee bereiken? Wat is de maatschappelijke relevantie van die investering? Dat zijn essentiële vragen voor topleiders.

Is het geven van meerwaarde een noodzakelijkheid om een goede leider te zijn?

Zeker. Het lijkt me de essentie te zijn. Waarom zou je anders leider zijn? Je ziet hierin overigens een paradigmashift. Daar wil je zelf actor in zijn. Anders gezegd creëer je als CEO een grote voorsprong op zij die nog heel traditioneel denken in termen van winst of te nauwe gedachtegang over hun bedrijf of organisatie.

Zoals bv een cultuur instelling er is voor cultuur, of een internationale instelling er is  gewoon om landen samen te brengen, net zoals een bedrijf er is om winst te maken. Dat is een heel oubollige en achterhaalde manier van redeneren.

Welk soort leiderschap vereist dit?

Je mensen mee krijgen! Hij die in staat is om mensen achter een project te scharen, niet door ze te bedreigen of met macht in het gareel te houden. Maar door de puurheid en de essentie waarvoor ze staan. In de eerste plaats delen ze hun visie en communiceren zodanig dat mensen daardoor gepassioneerd raken.

Doe dat op een eerlijke wijze, want mensen prikken doorheen valse verhaaltjes.

Conclusie: als je een wereldbeeld hebt dat gekoppeld is aan of een antwoord biedt op het nieuwe paradigma dan zal je successen boeken.

Vooralsnog zie je overal ter wereld nog veel traditionele machtsbeluste leiders. Wat doet dat met jou?

Ik zal niet ontkennen dat me dit frustreert. Een hele groep van mensen begrijpen het nog altijd niet. Namelijk zij die nog altijd me first en korte termijn denken. Terzelfdertijd is het ook een bewijs dat de andere beweging nog niet sterk genoeg is.

Ter illustratie: de Europese unie is een fantastisch project, ontegensprekelijk brengt dit heel veel welvaart en voorspoed voor heel veel Europeanen en misschien bij uitbreiding buiten Europa. Maar hoe het verhaal gebracht wordt is schrijnend.

Het ontbreekt te vaak aan charismatische en inspirerende leiders

Terwijl net daar zoveel behoefte aan is om de mensen mee te krijgen en in het project te doen geloven.

Wat is jouw advies voor de grote leiders om een kentering in te zetten?

Geef mensen hoop. Geen valse hoop zoals bv een Farage tijdens de Brexit-campagne. Zet vervolgens mensen aan tot positiviteit.  Helaas zijn de media hierin niet altijd een voorbeeld. Net omdat negativiteit beter verkoopt, maar op lange termijn is dergelijke houding nefast. Want het verzuurt een maatschappij.

Toon je idealisme zoals bv Angela Merkel, Barack Obama, maar ook Oprah Winfrey, wijlen Anita Roddick, Yves Chouinard (Patagonia). Zij durven dingen doen vanuit grote authenticiteit en overtuiging. Tot slot wil je dingen doen die niet alleen juist zijn maar die ook mensen voortuithelpen, die mensen motiveren om gelukkiger te worden. Dingen juist doen is simpel. Kortom het is het creëren van visie en hoop die het verschil maken.

Je werkt met voorname leiders en CEO’s. Wat is jouw talent Olivier om de mindshift bij hen te kunnen verwezenlijken?

In alle bescheidenheid, ik durf te zeggen: mijn authenticiteit. Kortom: ik zeg wat ik denk, ik doe wat ik zeg, ik vertel geen schone verhaaltjes om te flateren. Integendeel zelfs, ik daag uit en zorg voor ‘dat net wat onaangename gevoel buiten de comfort zone waar je kan leren’.

Ik wil dat elke ontmoeting een duidelijke meerwaarde brengt, en hen naar een grotere mate van bewustzijn helpt.

Geen boekenwijsheid voor mij, het leven is veel meer dan methodieken en modellen alleen. Verder zijn discretie en nederigheid voor mij essentieel. Ik heb niet de behoeft om mezelf als wie of wat dan ook te positioneren t.o.v. leiders van bv een wereldconcern. Ik pauzeer vaak, creëer stilte in de drukte.

Dan komt er precies een ‘universele wijsheid’ in me naar boven. Ik leef erg in het NU, dat wat NU is. Samen met mijn ervaring en expertise komen er dan antwoorden in mij naar boven waarvan de klant vaak verschiet, maar ik zelf ook (lacht).

Als ik het niet weet, durf ik me ook kwetsbaar opstellen en dit gewoon toe te geven. Die openheid is erg belangrijk. Dat benoemen ontlaadt ook stress in je als leider, zeker als je negatieve boodschappen dient te geven.

Staan leiders altijd open voor jouw manier van werken en de boodschap die je wilt overbrengen?

We hebben het geluk dat de meeste van onze klanten en projecten via referentie naar ons komen. Wanneer ik een conférence geef of een keynote doe, is er altijd wel minstens een persoon die verder wil praten. Dan starten we met een soort ‘filosofisch gesprek’.

Een gesprek over de essentie van het Leven en de impact die ze willen bereiken. Soms willen leiders een andere organisatiecultuur, een andere werksfeer binnen hun topmanagement.

Maar wat is de coherentie tussen hun gedrag en wat ze willen. Daar wringt het schoentje.

Vaak willen velen dat anderen zich aanpassen maar kunnen of willen het niet zien bij zichzelf. Samengevat: wil je als CEO purpose geven dan moet je er gaan staan en volhouden in alle authenticiteit en transparantie, en moet dat vanuit een eigen intrinsieke motivatie komen.

Gebeurt die omslag altijd vanuit een urgentie of eerder vanuit een positieve insteek?

Als iemand beseft dat hij totaal is afgeweken van waar hij of zij echt voor staat. Ten tweede bij de realisatie van de impact van zijn werk op de menselijke kant. Vaak zie je toch dat CEO’s hun succes willen bestendigen en voortzetten. Kortom en simpelweg dat hun organisatie kan blijven bestaan. Maar is dat “blijven bestaan” wel voldoende als ambitie? Neen dus.

Vervolgens komt de vraag: Hoe kunnen we het op een andere manier doen? Essentieel voor de leider is dan de vraag: Hoe wil ik een bijdrage leveren en wat maakt mij écht gelukkig? Leiders willen vrijheid van ondernemen en vrijheid van zijn om hun dromen te kunnen realiseren. Als hij of zij niet gelukkig is, zal dat afstralen op het bedrijf.

Is Purpose iets voor de happy few? De toplaag van het bedrijf?

Vaak zie ik nog sterke hiërarchische gedachten zoals: ‘Purpose dat is goed voor ons, het leiderschap, maar wat met de grote massa in de organisatie?’ Dat is exact hetzelfde, zeg ik dan.

Arbeiders of bedienden in je organisatie denken ook na over het leven!

Zij willen ook een zingevend leven leiden. Het is de opdracht van de CEO er  voor te zorgen dat hun leven nog boeiender en relevanter wordt.’

Zijn mensen zich voldoende bewust dat ze de keuze hebben hoe ze meer zingeving kunnen geven aan het leven?

Nog veel te weinig. Wist je dat 85% van de actieve wereldbevolking boven de 18 jaar niet geëngageerd is in de job die ze doen (studie Gallup, 2017). Dit is moderne slavernij! Beeld je in welke maatschappelijke gevolgen dit heeft voor hun geluk, vreugde en harmonie. Met als gevolg dat men dit compenseert met overdaad aan medicamenten, seks, alcohol, consumptie… allemaal tijdelijke ‘gelukshots’.

Dit alles omdat mensen zo vervreemd zijn van zichzelf.

Leer mensen opnieuw andere manieren om geluk en  vreugde te vinden dan in de shortterm injecties.

Daarom is bewustwording, zinggeving of spiritualiteit essentieel in ieders leven. Mensen zijn verbonden door de sociale media met de hele wereld, maar kennen de buren niet, zijn vervreemd van hun diepe zelf en hebben geen band meer met de schoonheid van de natuur.

Velen werpen op dat niet voor iedereen mogelijk is, neem mensen in oorlog en miserie?

Op die momenten is het net van wezenlijk belang. Kijk naar voorbeelden als Nelson Mandela, de holocaust survivors, de Dalai Lama. Verder moet het westen stoppen met continenten leeg te roven. Wij nemen alles van jou en geven niets terug!

En ja het kan ook anders.

Vroeger was er geen stemrecht voor iederen, waren er geen vrouwenrechen, werden homo’s doodgeschoten, was kinderarbeid normaal en vond niemand het een probleem om te produceren met ongebreidelde destructie van de natuur. Verbetering en verandering is altijd mogelijk. Maar het vraagt veel inspanning, lange termijn denken en mentale kracht.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

Een samenleving met als indicator geluk, welzijn en welvaart voor de lange termijn. Laten we hoop creëren voor de toekomst, en vrijheid. Hoop om dingen in eigen handen te nemen en een menswaardig en gelukkig Leven te kunnen leiden.

Een Leven dat zin heeft en geeft.

Een samenleving met evenwicht en burgerzin en respect voor de natuur. We moeten absoluut voorkomen dat nog meer mensen dingen doen waarvan ze niet weten waarom ze ze doen, of die een heel negatieve impact hebben op de mens, op hun geluk en/of op het ecologische ecosysteem. Geef mensen erkenning voor hetgeen ze doen.

Tot slot: wees je bewust dat jij altijd de keuze hebt om iets anders te doen. Die mentale vrijheid kan niemand je ontnemen.

Dankjewel voor dit prachtige interview Olivier!

Stijn Staes
 

>